ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για να γυρίσει η χώρα σελίδα, με ισχυρή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ εργαζόμενων, κράτους και επιχειρήσεων. Το κράτος προσφέρει ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον και χαμηλή φορολογία, άρα οι επιχειρήσεις όχι μόνο μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας αλλά και είναι συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους, αμείβοντας παράλληλα ικανοποιητικά τους εργαζομένους τους.

Ειδικά στα νησιά μας την ώρα που απειλούνται σοβαρά από την ανεργία και τις συνέπειες της, είναι ζήτημα “ζωής και θανάτου” η τόνωση της εργασιακής δραστηριότητας. Η εκλογή μου ως βουλευτού του νομού Λέσβου χάρη στη δική σας στήριξη, θα μου δώσει τη δυνατότητα ενός αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

► Δίνουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας τη φορολογία και απλοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

► Εγγυόμαστε την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διενεργώντας στοχευμένους και ουσιαστικότερους ελέγχους.

► Καθιερώνουμε λευκό μητρώο επιχειρήσεων και χαμηλότερες εισφορές για τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται την εργατική νομοθεσία.

► Παρέχουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δίνουν πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους τους όπως η δωρεάν μεταφορά στην εργασία τους, επιπλέον ασφαλιστικές παροχές, συμμετοχή στα κέρδη και ειδικά προγράμματα απόκτησης μετοχών.

Για μένα και για όλους εμάς, εργασία σημαίνει δημιουργία, ανάπτυξη και πρόοδο στη ζωή.